Bản đồ Bắc Ninh, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Bắc Ninh

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh nhé.

Giới thiệu: Phố Mới là một thị trấn thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Thị trấn Phố Mới có diện tích 2,74 km², dân số năm 1999 là 5228 người, mật độ dân số đạt 1908 người/km².
Diện tích: 2,74 km²
Vùng miền:Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Google MapBản đồ hành chính Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh:
Bản đồ Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Danh sách bản đồ các địa phương trong Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh:

Bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Đức Long, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Bạn đã từng đến địa điểm trên bản đồ này chưa? Nếu có, hãy chia sẻ cho bạn bè, hoặc ghi lại cảm nhận của bạn bên dưới nhé!

Bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Bản đồ Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Reviewed by Unknown on January 03, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.